Category: Arrest news

ስለሀገር እና ስለወገኑ በመታገሉ በካድሪዎች በመሳደድ ላይ የሚገኘው የፋኖ ማስተር ብርሃኑ ታላቅ ወንድም በቁጥጥር ስር ዋለ። 

ስለሀገር እና ስለወገኑ በመታገሉ በካድሪዎች በመሳደድ ላይ የሚገኘው የፋኖ ማስተር ብርሃኑ ታላቅ ወንድም በቁጥጥር ስር ዋለ። የሕልውና ዘመቻውን ተከትሎ በማይጠብሪ…

Translator