NEWS

All News

Welcome to Amhara Community UK

የካሴ ባውቄ ልጅ!

ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ ጀግናው አርሶአደር ካሴ ባውቄ አልሞ ተኳሽ፣ በሰፈሩ ለሚያልፍ መንገደኛ ሁሉ የድኩላ እና የሚዳቋ ቋንጣ ሸምጥጦ የሚሰጥ፣ እርጎ እንደ ውሃ ቀድቶ የሚያጠጣ፣ በጠንካራ አርሶአደርነቱ …
Read More

የአማራን ጭፍጨፋ ማን ያስቁመው?

ማማ የውይይት መድረክ ከእሱባለው ጫኔ ፣ ዶ/ር አየነው ወንዳለ እና ፈለቀ አበበ ጋር የአማራን ጭፍጨፋ ማን ያስቁመው? በሚል አርዕስት ላይ የሚደረግ ውይይት ። ማማ የውይይት መድረክ የዐማራውን ህዝብ ወደ …
Read More

ለነፍስ የሚናገረው ዘመነ ካሴ ! 

ጦማሪ መስከረም አበራ ለነፍስ የሚናገረው ዘመነ ካሴ ! ዘመነ ሲያወራ በጆሮየ ሳይሆን በነፍሴ እሰማዋለሁ-ዛሬ ታስሮ አይደለም ድሮም …. ዘመነ የሚናገረው ለጆሮ ሳይሆን ለነፍስ ነው፡፡ ንግግሩ ገፈት፣ግሳንግስ የሌለው …
Read More
Translator