Category: Blog

የወቅቱ የወልቃይት ጉዳይ

አቻምየለህ ታምሩ በየትኛውም ጎራ የተኮለኮሉት የትግሬ ብሔርተኞች የስልጣን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በአማራ ጥላቻቸው ፋሽስት ወያኔን የሚያስንቁ እንጂ የተሻሉ አለመሆናቸውን በፋሽስት…

የካሴ ባውቄ ልጅ!

ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ ጀግናው አርሶአደር ካሴ ባውቄ አልሞ ተኳሽ፣ በሰፈሩ ለሚያልፍ መንገደኛ ሁሉ የድኩላ እና የሚዳቋ ቋንጣ ሸምጥጦ የሚሰጥ፣ እርጎ…

Translator