Category: Blog

የካሴ ባውቄ ልጅ!

ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ ጀግናው አርሶአደር ካሴ ባውቄ አልሞ ተኳሽ፣ በሰፈሩ ለሚያልፍ መንገደኛ ሁሉ የድኩላ እና የሚዳቋ ቋንጣ ሸምጥጦ የሚሰጥ፣ እርጎ…

አማራ እንደ ሰርቢያ‼‼

ዴቭ ዳዊት። የሰርቢያ ልሂቃን፥ ሰርቢያንና ሰርብነትን መስዋዕት አድርገን ዩጎዝላቭያን እንገነባለን የሚል ከንቱ ቅዠት ነበራቸው። የድንዛዜያቸውና የአጉል ቅዠታቸው ልክ ወሰን ከማጣቱ…

Translator