Category: Blog

የወቅቱ የወልቃይት ጉዳይ

አቻምየለህ ታምሩ በየትኛውም ጎራ የተኮለኮሉት የትግሬ ብሔርተኞች የስልጣን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በአማራ ጥላቻቸው ፋሽስት ወያኔን የሚያስንቁ እንጂ የተሻሉ አለመሆናቸውን በፋሽስት…

የካሴ ባውቄ ልጅ!

ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ ጀግናው አርሶአደር ካሴ ባውቄ አልሞ ተኳሽ፣ በሰፈሩ ለሚያልፍ መንገደኛ ሁሉ የድኩላ እና የሚዳቋ ቋንጣ ሸምጥጦ የሚሰጥ፣ እርጎ…

አማራ እንደ ሰርቢያ‼‼

ዴቭ ዳዊት። የሰርቢያ ልሂቃን፥ ሰርቢያንና ሰርብነትን መስዋዕት አድርገን ዩጎዝላቭያን እንገነባለን የሚል ከንቱ ቅዠት ነበራቸው። የድንዛዜያቸውና የአጉል ቅዠታቸው ልክ ወሰን ከማጣቱ…

Translator