Month: April 2022

ፋሺዝም በአዲስ አበባ

ጌጥዬ ያለው (በአባ ሳሙኤል እስር ቤት የተፃፈ፣ ቅዳሜ ዕለት በፍትህ መፅሄት የወጣ) ወያኔ ከደደቢት በረሃ ተምዘግዝጎ እምዬ ምንሊክ ቤተ-መንግሥት ሲገባ፣…

አቻምየለህ ታምሩ የኦሮሞ ብሔርተኞች ኦሮሞ ባልሆኑና ኦሮሞ አይመስሉም በሚሏቸው ግፏአን ላይ የጅምላ ፍጅትና የዘር ማጥፋት እያካሄዱ የፈጸሙት የዘር ማጥፋትና የጅምላ…

Translator